ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳು

  • ಒಂದು ದಿನದ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇವೆ ₹1,00,000.00
  • ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಮಹಾಪೂಜೆ ₹5,000.00
  • ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ (ಜಾತ್ರಾ ಸಮಯ) ₹5,000.00
  • ಶಾರದಾ ಮಹಾ ಪೂಜೆ ₹1,001.00
  • ನವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ₹1,000.00
  • ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿಧಿ ₹25,000.00
  • ಹರಕೆ ರಥೋತ್ಸವ (ಜಾತ್ರಾ ಸಮಯ) ₹5,000.00

You cannot copy content of this page

Scroll to Top